Skip to main content

Rutiner

Viktig å lese disse

Rutiner Vigdarheim

Det er utarbeidet en del rutiner som leietakerne må sette seg inn i. Dette gjelder bruk av leirstedet, bruk av utstyr, utvasking, søppelhåndtering osv.

Leietakere må sette seg inn brannverninstruksen før avreise til Vigdarheim. 

Våre rutiner

Branninnstruks

Branninstruks

Bålplass

Rutine for bruk av bålplassen

Gapahuken

Rutine for bruk av gapahuken

Kanoer

Rutine for bruk av kanoene

Vaskemaskinen

Rutine for bruk av vaskemaskinen

Kildesortering

Instruks for kildesotering

Bad og Toaletter

Rutine for renhold av bad og toaletter

Gang og trapp

Rutine for renhold av gang og trapp

Kjøkken

Rutine for renhold av kjøkken

Peisestue

Rutine for renhold av peisestua

Soverom

Rutine for renhold soverom

Før avreise

Ute i gangen finner dere et sjekkliste som skal fylles ut ved avreise.

Ansvarlig leder må gå gjennom denne, signere og legge i hylla hvor skjemaet ble hentet.

Utfylt sjekkliste vil bli brukt for inspeksjon etter oppholdet.  Dersom kontrollen ikke er i overstemmelse med utleiereglementet,  ikke tilfredsstillende renhold eller skadeverk,  vil det bli krevd ekstra betaling for oppholdet.

Avreise skjema

Avreise skjema som skal fylles ut før avreise